Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Merboltické mosty, Merboltický potok:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Merboltické mosty, Merboltický potok

V celé délce obce protéká Merboltický potok pramenící v Rychnově. Co pamatuji, nikdy se v zimě nesolila silnice přiléhající k Merboltickému potoku, až v červnu 2016 požádala Správa a údržba silnic Děčín o vyjímku a od listopadu 2016 se silnice v Merbolticích "ošetřuje" solí. Krystalky soli od posypového vozidla odletují až do potoka. Na můj dotaz na Sús Děčín, proč se u nás solí, mi bylo sděleno, že kvůli bezpečnosti, vyjímku povolila Správa CHKO. I ti zatracovaní komunisté v minulém století chránili živočichy žijící v našem potoce a v jeho blízkosti.

V Merbolticích je přes třicet různých lávek a mostů umožňujících spojení s pravým břehem Merboltického potoka. Jen 15 mostů je v majetku obce. Z toho je 13 historických s kamennými klenbami a 2 jsou deskové, s kovovými překlady. Čtrnáct obecních mostů je opravených, zbývá opravit pouze jeden (deskový) - u Znamenáčků.
Historické klenuté mosty jsou přibližně 200 let staré a údajně je měli stavět Italové.

Jak probíhaly opravy mostů:
Po osamostatnění obce v roce 1990 pod vedením starosty pana Petra Zavřela prošlo všech patnáct mostů opravou.Po 20 letech byla nutná oprava klenutého mostu u čp. 171 (bývalá p. Velechovská). Tento most byl poškozen projížděním těžké zemědělské techniky a jiných velkých vozidel. Nechala jsem udělat dva nezávislé statické posudky: oba odborníci zjistili, že na most mohou vjíždět pouze vozidla do 1,5 t. Rozpočet na rekonstrukci tohoto mostu byl spočítán na 2 mil. Kč, což je roční rozpočet Merboltic. Na most byla umístěna značka 1,5 t, těžká vozidla tam však jezdila dál, protože most je jedinou přístupovou komunikací k mnoha nemovitostem na pravém břehu Merboltického potoka. Dlouho jsem sháněla firmu, která by most opravila za přijatelnou částku, 2 milióny obec neměla. Kdo hledá, najde. Sehnala jsem kontakt a reference na firmu, která opravuje mosty novou technologií- stahováním klenby ocelovými trny a kleštinami umístěnými do drážek se speciálním lepidlem. To se pak přespáruje a nic není vidět. Souhlasili s tím i památkáři. Oprava byla provedena v létě roku 2008 a obec za ni zaplatila 200 tisíc Kč, tedy 10 x méně, než byl rozpočet na klasickou rekonstrukci.
V roce 2009 přišla 1.7. blesková povodeň a všechny historické mosty byly velkou vodou a valícími se kameny poškozeny. Vyřídila jsem na jejich opravu dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 250 000,-Kč. Zastupitelstvo obce ve výběrovém řízení vybralo firmu z Horní Police, která provedla opravu mostů včetně odtěžení dlouholetých naplavenin pod mosty a včetně nového zábradlí. Týden před srpnovou povodní v roce 2010 byly opravy mostů dokončeny. Odtěžením naplavenin se zvýšil průtok pod mosty, a to sehrálo významnou roli při povodni 2010. Všechny historické opravené mosty přečkaly povodeň bez úhony. Značně poškozen byl deskový most v dolní části obce (u p. Váňové), kde voda a kameny řítící se korytem už nasbíraly velkou sílu. Tento most musel být po povodni 2010 uzavřen pro veškerá vozidla. Požádala jsem firmu z Markvartic, o které vím, že pracuje precizně, aby nám most opravila. Přesně měsíc po srpnové povodni 2010 byl tento most opravený takovým způsobem, že zapadá do historického rázu naší obce (viz foto).
Takže 14 mostů je opravených, patnáctý most jsem po povodni nechala prohlédnout "mostařem", který posoudil jeho poškození a vyčíslil náklady na opravu (cca 150 tisíc Kč). Podklady jsem předala nově zvolenému starostovi, který požádá o dotaci na opravu posledního obecního mostu.

V roce 2008 požádala obec Ministerstvo kultury prostřednictvím Národního památkového ústavu v ústí nad Labem o prohlášení souboru třinácti historických mostů kulturní památkou. Naší žádosti nebylo vyhověno, prý máme žádat o zařazení mezi kulturní památky u každého mostu zvlášť.