Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Egypt:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Egypt

1 | 2 |   další > | na konec >>
27.02.2011 Hieroglyfy

Hieroglyfy
Hieroglyfy se píší v řádcích nebo sloupcích a lze je číst zleva doprava i zprava doleva. Směr, jímž se má text číst, se dá určit podle obrázků lidí nebo zvířat, které se vždy dívají k začátku řádku. Hieroglyfické písmo vzniklo asi 3500 let př.n.l. společně se zavedením desítkové početní soustavy umožňující počítání až do milionu. Na rozdíl od ostatních kultur ale Egypťané své původní písmo nikdy neodložili, pravděpodobně proto, že vypadalo velice hezky na pohled. Sami Egypťané nazývali hieroglyfy slovy božími. Hieroglyfické písmo se užívalo k výzdobě chrámů a hrobek a užívali je kněží. V každodenním životě se užívalo hieratické písmo. Některé znaky hieroglyfického písma představují jedno písmeno, některé slabiku, některé slovo. Egypťané nepoužívali při psaní samohlásky a neměli znaky pro e, u, v nebo x, v mluvené řeči se však vyskytovaly. Např. A byl obrázek supa, J obrázek hada, R obrázek úst, N obrázek zvlněné vody atd. Např. slovo "Ach" znamená prostředníka mezi živými a božstvy a hieroglyficky se znázorňoval jako obrázek ibise skalního. Slovo "Ba" znamenalo viditelný popis nadpřirozena, duše zesnulého, projev nadpřirozené bytosti a znázorňoval se obrázkem čápa sedlového.

10.02.2011 Pyramidy

Pyramidy
Nejznámější Velká pyramida faraona Chufua je jednou ze 35 hlavních pyramid postavených v průběhu téměř 900 let a všechny pyramidy jsou součástí velice dobře zdokumentované kultury. Právě Chufuovi architekti vynalezli jeden z nejvíce ohromujících konstrukčních prvků pyramid: aby rozložili obrovskou tíhu stavby pyramidy spočívající nad panovníkovou žulovou pohřební komorou, přidali tři žulové stropy oddělené od sebe jednou řadou kamene, vytvořili tak čtyři odlehčovací prostory a nad ně přidali pátou odlehčovací komoru zastřešenou sedlovým stropem. Kromě hlavních pyramid existuje mnohem více menších pyramid, z nichž některé sloužily k rituálním účelům spojeným s kultem panovníka. První pyramida - Stupňovitá pyramida v Sakkáře, byla postavena faraonem 3. dynastie Džoserem Necerichetem, který vládl kolem roku 2650 př.n.l. Velká pyramida byla postavena necelých 100 let potom panovníkem 4. dynastie Chufuem. Tato mimořádná stavba spolu se dvěma pyramidami, které postavili Chufuovi následníci na gízské plošině, představuje vrchol stavitelství pyramid. Každý z následujících panovníků Staré říše, která trvala asi 400 let, si postavil vlastní pyramidový komplex na pruhu pouště na západním břehu Nilu táhnoucím se od Abú Rawáše na severu až po Dahšůr na jihu.

10.02.2011 Džoserova pyramida

Džoserova pyramida
Říká se, že pyramidy vytvořily Egypt. Projekt stavby pyramidy vždy sjednotil celou zemi ve společném zájmu. Aby tyto divy starověké technologie mohly být úspěšně postaveny, museli Egypťané rozvinout mimořádné schopnosti v umění, architektuře, astronomii a inženýrství. Džoser byl panovník 3. dynastie (2650 př.n.l.). Hrobku v podobě pyramidy se šesti stupni navrhl a postavil královský architekt Imhotep. Výška pyramidy je 62,5 m a základna 121 x 109 m, vnější obložení bylo z jemného vápence z Tury. Jedinečná soustava galerií a komor pod pyramidou je tajemným komplexem (celková délka chodeb je 5635 m s 27 m hlubokou šachtou obsahující uprostřed pohřební komoru). Pohřební komora má 1,6 x 2,9 m. Ve východní galerii se zachovala výzdoba z modře glazovaných dlaždic a také tři vápencové reliéfy s nápisy, jež zmińují jméno a tituly panovníka.
U každé pyramidy byl vždy stavěn pyramidový komplex- zádušní chrám, vstupní kolonáda, kaple, atd.

10.02.2011 Pyramidy faraona Snofrua

Pyramidy faraona Snofrua
Své první dvě pyramidy postavil Snofru jako stupňovité. Malá, masivní stupňovitá pyramida tvořila vysokou dominantu nad královským palácem na východním okraji Fajjúmu (výška 85 m). Ke konci své vlády přebudoval Snofru tuto pyramidu na pravou.
V patnáctém roce své vlády začal panovník s výstavbou druhé pyramidy, která měla dosáhnout výšky 150 m. Podloží však neudrželo kamennou masu a objevily se trhliny, které byly nejprve opraveny zazděním, ale to nestačilo. Kvůli vážnému poškození byl tvar pyramidy změněn na lomený. Poté ji panovník opustil a začal budovat třetí pyramidu v severním Dahšúru. Základna byla 220 m a sklon stěn 45 stupňů. Pyramida dostala jméno Červená, výška 105 m

1 | 2 |   další > | na konec >>