Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Povodeň v Merbolticích 1926, 1960 a 1995:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Povodeň v Merbolticích 1926, 1960 a 1995

Velká voda se Merbolticím nevyhýbala ani v dřívějších dobách. Současní pamětníci mi vyprávěli o povodni někdy kolem roku 1960, kdy rozvodněný Merboltický potok vyplavil na silnici množství raků. Já si vzpomínám na rozvodněný potok v roce 1995, kdy byly poškozeny břehové zdi. Kronika vypráví o povodni v roce 1926.
V roce 1926 z všeobecného hlediska není příliš co říci. Největším problémem byly časté deště během žní. Dne 5. června zasáhla oblast Rychnova - Příbrami a okrajově též Merboltic prudká průtrž mračen, která způsobila povodňovou kalamitu. Vznikly tak velké hospodářské škody, např. v obci byla okresní silnice na několika místech stržena:

- od čp. 28 po čp. 29 v celé šířce silnice (čp. 28 nyní horní Čejkovi až k p. Špičkovi čp. 29, dříve Mundlovi)
- u čp. 132 po celé délce břehu až k mostu (čp. 132 nyní Chottovi, nepíše se ke kterému mostu)
- mezi čp. 184 a čp. 79, zejména břeh (čp 184 nyní Plachý Jiří, čp. 79 dnes neexistuje, pro orientaci -čp. 78 Heglasovi)

Též veřejné cesty v obci byly značně poškozeny, např. u stodoly čp. 8 (nyní p. Květoň) a na cestě od čp. 144 (nyní p. Staňková a Kolumková) až k mostu čp. 143 (nyní p.
Ječmínková).

Místní starousedlíci hovoří o velké vodě někdy v roce 1960, kdy se Merboltický potok rozlil až na silnici.

Já si pamatuji velkou vodu v roce 1995, kdy potok způsobil škody pouze na břehových zdech.
13.6.1995 prší celou noc, Merboltický potok se začal nebezpečně plnit kalnou vodou. Je slyšet burácení valících se kamenů v silném proudu. Potok se místy začíná vylévat z břehů - během půl hodiny od 9.00 do 9.30 hod vystoupil potok z břehů. Voda se valila po silnici, přes mostky a tam, kde je koryto mělké, zaplavuje přízemí některých domů. Až do večera byla uzavřena silnice. Voda strhala břehy a poškodila opěrné zdi, byly poškozeny místní cesty a u Stachů došlo k sesuvu půdy na cestě. Místní hasiči čerpali vodu z pohostinství a obecního úřadu, také jsme pomáhali u Zavřelů, kterým voda zatopila přízemí domu.