Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Znak a prapor obce:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Znak a prapor obce

V roce 1998 jsem jménem obce oslovila heraldika Stanislava Kasíka, aby obci navrhl znak a prapor. Byly vytvořeny tři návrhy a občané si v neoficiálním referendu vybrali znak s atributy sv.Kateřiny a příslušný prapor. V roce 1999 jsem opět jménem obce požádala premiéra Václava Klause o udělení znaku a praporu Merbolticím, žádosti bylo vyhověno a v tomtéž roce jsem slavnostně převzala od Václava Klause přidělený znak a prapor obce Merboltice (16.2.1999 v Praze).
Znak nese atributy sv. Kateřiy Alexandrijské - dřevěné kolo s noži, rozpolcené bleskem, meč, kterým byla sťata, černobílý lem pánů z Michalovic, červená je barva mučedníků.
Podle křesťanské legendy byla Kateřina vzdělanou egyptskou princeznou a stala se křesťankou pod vlivem jistého místního poustevníka. Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu své víry a přesvědčila o své pravdě padesát pohanských filozofů (císař je za to nechal upálit). Maxentius - fascinovaný její osobností- jí nabídl místo po svém boku, ona odmítla, protože se zasvětila panenství. Zhrzený vládce ji nechal umučit. První pokus o popravu byl však neúspěšný. Kolo s noži, do kterého měla být vpletena, zasáhl blesk. Proto jí císař nechal uřezat prsy a stít hlavu. Ze žil světice prýštilo namísto krve mléko a andělé odnesli její tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj. Zde byly ostatky později nalezeny a byl tu vystavěn dodnes stojící Klášter sv. Kateřiny.
Sv. Kateřina je patronkou panen, učenců, studentů a učitelů, kolářů a několika dalších řemesel, námořníků a tiskařů, ochraňuje úrodu, pomáhá při migréně atd.
Znak
Prapor