Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .668 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Opravy:Boží mlýny melou.. .668 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Opravy

Prosinec 2014 oprava dalších úseků břehových zdí.
Říjen 2014 oprava zdi nad zvonicí, oprava břehových zdí potoka
Červenec 2014 Oprava zdi u paty zvonice
Říjen 2012 Probíhají opravy škod, které způsobila povodeň 7.8.2010. Opravují se břehové zdi Merboltického potoka (provádí Povodí Ohře at.p.) - na několika místech. Dále obec opravila most u čp. 163, propustek u čp. 160, obě opravy provedla firma Bardzák stavební práce, propustek u čp. 191 a zeď u hřbitova opravila firma Radka Kučerová Merboltice. Firmy byly vybrány ve výběrovém řízení obce, kterého se zúčastnilo 7 zájemců. Obec na tyto opravy získala dotace ve výši 90 % nákladů z Programu na likvidace škod po povodních (cca 1,5mil. Kč).Výši škod jsem ihned po povodni nechávala zmapovat jako straostka obce, aby bylo možné žádat o dotace na opravy. Další škodu způsobila povodeň na jezu a vpusti do náhonu na požární nádrž, na tuto akci však už nové vedení žádost o dotaci nepodalo, přesto, že byla škoda nahlášená a zahrnutá do celkové výše škod.
Povodí Ohře společně se Správou a údržbou silnic opravili několik úseků břehových zdí Merboltického potoka. Ještě je třeba další poškozená místa opravit. (říjen 2012).

2016 Konečně došlo na opravu státní silnice v Merbolticích. 16.6.2016 začali silničáři frézovat povrch silnice, 17.6. už zase nefrézují, asi že prší. Vyfrézovaná broušenka měla zůstat v obci na opravu obecních cest. Konečně se v rozpočtu státu našly peníze na opravy silnic nižších tříd.

Od srpna 2018 probíhají opravy dalších úseků břehových zdí Merboltického potoka u čp 132, 133 a směrem dolů
opravy břehových zdí u čp 132 a okolí
Oravy břehových zdí Merboltického potoka u čp 132
16.6.2016 frézování silnice v naší obci
Opravené schody u Hucků, foceno v únoru 2015, opraveno prosinec 2014
Oprava břehové zdi naproti hřbitovu (u Machačů)
Oprava břehové zdi naproti hřbitovu
Oprava břehové zdi Merboltického potoka u čp. 144
Dokončená oprava u čp. 144
Most u čp. 163
Oprava mostu u čp. 163 (Znamenáčková)
Oprava mostu u čp. 163 (Znamenáčková)
Zeď u hřbitova před opravou
Materiál na opravu zdi u hřbitova
Oprava zdi u hřbitova
Oprava zdi u hřbitova
Oprava zdi u hřbitova
Oprava zdi u hřbitova
Zvonice a oprava zdi
Oprava propustku u čp. 191 (Popelka)
Oprava propustku u čp. 191 (Popelkovi)
Oprava propustku u čp. 191
Oprava propustku u čp. 191
Oprava propustku u čp. 191 - soukromý pozemek p.Popelky
17.11.2014, oprava pravobřežní zdi Merboltického potoka u čp. 145 (naproti škole)
návštěvníků stránky
celkem216 726