Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Rozpočet obce Merboltice:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Rozpočet obce Merboltice

Finančními prostředky naše obec nikdy neoplývala, o to těžší bylo s nimi hospodařit. Při sestavování rozpočtu se příhlíželo vždy k tomu, aby byly peníze na řádný chod obce (elektrická energie, odpady, pitná voda, škola, lesy, platy...), a až potom na další výdaje. Hodně se musely hlídat vyhlášené dotační programy a žádat o dotace. Pro zajímavost uvádím výši rozpočtu obce Merboltice od roku 2005 .
Rok 2005

 příjmy:     1 624 478,55 Kčvýdaje:     1 988 504,40 Kč(K dofinancování schodku byly použity finanční prostředky z minulých let - tzv. rezerva

) Rok 2006 příjmy:      1 743 724,35 Kč   (z toho dotace 346 829,-Kč)výdaje:      1 809 004,15 Kč(dofinancováno z rezervy)

 Rok 2007 příjmy:       2 063 058,78 Kč  (z toho dotace 220 204,-Kč)výdaje:       1 733 657,17 Kč 

Rok 2008 příjmy:       3 067 115,14 Kč  (z toho dotace 245 218,-Kč)výdaje:       3 050 306,93 Kč

 Rok 2009 příjmy:       2 977 112,45 Kč ( z toho dotace 931 400,-Kč)výdaje:       2 761 238,48 Kč

 Rok 2010 příjmy:      4 339 277,76 Kč  (z toho dotace 2 304 721,-Kč)výdaje:     4 509 811,51 Kč(dofinancováno z rezervy) 

Rok 2011 příjmy:     3 738 100,-Kč  (z toho dotace 1 742 100,-Kč)výdaje:     3 738 100,-Kč  

Rok 2012:   příjmy :   2 644 916,-Kč (z toho dotace 494 464,-Kč), výdaje:       2 200 698,-Kč

Rok 2013:  příjmy:  3 305 400,-Kč (z toho dotace 874 400,-Kč), výdaje:         3  120 400,-Kč   

V následujících letech jsou příjmy obce podstatně vyšší, změnilo se přerozdělování finančních prostředků.