Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Rytířův hrob - Rittergrab:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Rytířův hrob - Rittergrab

Opis z německého měsíčníku "Aus heimatlichen Bergen"
Roku 1932 u Hanze Kreibicha v Mertendorfu (Merbolticích) pohlížíme na Hutberg (Strážný vrch), jenž jest vzdálen půl hodiny cesty. Také z obce Novosedlo a Havraní se tam jde půl hodiny. Nachází se na Rabensteinsko-Javorských výšinách, z východní strany od Mukařova je též na něj krásný pohled. Hutberg jest složen ze zvonkového kamene - Klingenstein, jeho výška jest 598 m n.m.(dnes udáváme 601 m n.m.) Jest obklopen překrásnou lesní květenou, jež lahodí oku. O svátečních dnech bývá velice hojně navštěvován lidmi z celého kraje, je znám svým úchvatným rozhledem.
Již Josef Hänke, merboltický rodák (čp. 32) veliký milovník přírody zbudoval na Hutbergu dřevěné lavice a stoly, později za přispění "Přátel přírody" zde zbudoval chatu s vyhlídkou, jež vyčnívala nad stromy. Pro úchvatný pohled byla vyhledávána. Stala se cílem výletníků i z dalekých krajů.
Roku 1886 "Přátelé přírody" z Merboltic pod vedením místního učitele Josefa Böhma po dohodě s provozovatelem Hutbergu Josefem Röslerem, bylo zahájeno budování cesty na vyhlídku. Muži a studenti, ženy a dívky, započali tuto velmi těžkou práci. Na tuto cestu věnovali veškeré své úsilí, aby byla úspěšně dokončena. Cestu skládali z těžkých kamenných bloů až na vrchol vyhlídky. Hned nato vzniká v Merbolticích "Spolek přátel Hutbergu", o němž se šíří zprávy po celých Čechách.
Vrchní učitel Edvin Swoboda, Franz ..(nečitelné) a Gustav Keller se stávají propagátory vlastivědní turistiky.
V roce 1888 za pomoci "Horského spolku česko-saského" jest zde zbudována první větší bouda, roku 1893 nová a v roce 1895 další s dřevěnou rozhlednou. Roku 1924 je vybudována nová asi 10 m vysoká rozhledna s hutbergských kamenů.

K Hutbergu se vztahuje pověst o rytíři z Ronova u Kravař, podle kterého byla cesta na Hutberg pojmenována  - Rittersprüng.
Podle pověsti rytíř z Ronburgu chtěl na Hutbergu zbudovat ze zvonkového kamene hrad. Pohybem zvonících kamenů však probudil ze spánku  krále trpaslíků, jež v útrobách hory sídlil. Tento se velmi
rozzlobil, pod rytířem se otevřela země a on se navěky do země propadl. Toto místo jest nazýváno Rytířův hrob (Rittergrab) a nachází se 70 stop severozápadně u paty hory.