Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Foto typických merboltických chalup a další foto obce:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Foto typických merboltických chalup a další foto obce

Merboltice jsou vesnickou památkovou zónou od roku 2005. Typickým stavenim je tu roubená chalupa se zděným přízemím,roubeným patrem a většina chalup měla pavlač. Součástí chalup jsou klenuté chlévy, někde jsou i klenuté předsíně. Nejstarší chalupa pochází z roku 1778 (čp. 117).

Další fotografie budu pořizovat a přidávat.
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
2.11.2017
2.11.2017
2.11.2017 čp. 22
26.6.17
26.6.17
26.6.17
26.6.17
27.6.17
9.3.17
čp. 180 (slouží k rekreaci)
čp.49 (rekreace)
čp.72
čp.42 (obydleno trvale)
čp.144 (rekreace)
čp. 76 (obydleno trvale)
čp. 160 (rekreace)
čp. 21 (rekreace)
čp. 23 (rekreace)
Bývalá škola, čp. 196 (obydleno trvale)
Bývalá fara, čp. 186 (rekreace)
čp. 93 rekreační objekt
čp. 119 (rekreační objekt)
čp. 119
čp. 150 (obydleno trvale)
V popředí čp. 103, vzadu čp. 102 (rekreační objekty)
čp. 108 (rekreační objekt)
čp. 98 Čertův mlýn (rekreační objekt)
čp. 179 (rekreační objekt)
čp. 102 (rekreační objekt)
Vlevo čp.201 (trvale obydleno), vpravo čp.49 (rekreace)
čp. 72 (obydleno trvale)
čp.145 (obydleno trvale)
čp. 100 (rekreace)
čp. 199, trvale obydlen
čp. 203, obydleno trvale (poslední dům postavený Němci, vyšší čp už není)
čp. 59, obydleno trvale, bývalý mlýn na obilí
Pohled od čp. 150 na zvonici
Pohádka...zahrádka u čp. 119 (rekreace)
Růže u čp. 173 (rekreace)
Ráno, pohled ze Zaječího vrchu,2010
Od nás můžete vidět Bukovou horu,pohled z Kamence 2010
24.9.2015, průčelí budovy čp 53, nyní obecní úřad, dříve tu byl obchod s potravinami, pošta a 2 byty, Němci tu měli olejový mlýn,sošku věnoval první polistopadový starosta Petr Zavřel při rekonstrukci domu v roce 1993
Pohled z úpatí Strážného vrchu, léto 2015, bílá vilka - p. Kýblová, vpravo Vlkovi (dříve Ďurinovi), Seseknutá střecha - Doležalovi
28.1.2016 Merboltice leží v údolí - vlevo Strážný vrch, v pravo Loučný,úplně napravo je Zaječí vrch - na fotce není vidět, foceno z úpatí Kamence