Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Ošetření památné lípy:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Ošetření památné lípy

24. a 25. října 2013 byla ořezána a ošetřena památná lípa u čp. 59. Lípa ohrožovala přilehlé domy a komunikaci padáním větví. Bylo také upraveno stažení větví lany, které jistí korunu před rozlomením. Odhad stáří lípy se různí : 150 až 300 let.

Koncem srpna 2023 byla ošetřena lípa znovu po 10 letech. Strom je ve špatném stavu, padaly větve a zatím se naštěstí nikomu nic nestalo,ani nebyl poškozen žádný majetek. V červnu museli zasahovat hasiči, ulomila se silná větev a jako zázrakem zústala viset za jinou větev nad pergolou a dvorem domu čp. 59. Při ošetření byly ořezány proschlé větve a strom byl na dalších místech zabezpečen lany proti rozlomení.
Koruna památné lípy před ořezáním ráno 24.10.13,  foceno ze 100 m vzdálenosti
Ořezávání začíná 24.10. ráno
Ořezávání větví ve 25 m výšce
Týden jsme uklízeli větve a listí...
Památná lípa ořezaná a stažená lany
Zásah hasičů při pádu silné větve z památné lípy (léto 2023)
6.9.2023 ošetřování památné lípy - žena řezala větve ve výšce
6.9.2023 při ošetřování lípy se odvezlo 8 10m3 kontejnerů ořezaných větví
6.9.2023 lana stahující korunu lípy