Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Památné stromy v Merbolticích:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Památné stromy v Merbolticích

V naší obci jsou dva památné stromy: dub letní u čp. 22 a lípa srdčitá u čp. 59.
Naproti obecnímu úřadu už od roku 1998 roste lípa - strom republiky, kterou jsme zasadili s dětmi z tehdejšího kroužku "Delfínek" a několika členy tehdejšího turistického kroužku. Ani jeden kroužek už neexistuje, ale lípa krásně roste.
Strom republiky jsme zasadili v roce 1998 s dětmi a turistickým kroužkem, lípa sice není prohlášena památným stromem, ale už jí je 20 let a děti už jsou dospělé
Památný strom lípa srdčitá na pozemku patřícím k čp. 59 ve středu obce
Listy památné lípy čp. 59
Kmen památné lípy čp.59
památná lípa u čp. 59
PAMÁTNÝ DUB LETNÍ U ČP. 22
čp.22, za ním památný dub letní
Památný strom dub letní roste na zahradě u čp. 22 na horním konci obce
Tato lípa před Obecním úřadem nebyla památná, ale rozměry a stáří na to měla, Bohužel dopadla špatně