Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Historické fotografie obce a okolí:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Historické fotografie obce a okolí

Ke každé fotografii jsem se snažila dát krátký popisek
Okolí kostela sv. Kateřiny
Pohled na Kamenec a domy pod ním, teď tam stojí čp. 61 (Kameníkovi) a 70 (Tothovi)
V popředí kostel sv.Kateřiny, v pozadí rozhledna na Strážném vrchu
Tak vypadal dům čp. 53, dnes obecní úřad
Manželé z čp. 53 (teď úřad)
Předválečné Merboltice, tak tenkrát vypadaly domy: p. Jirák, obecní úřad,hostinec -dnes Kovoagrex, stodola p. Krejsy, dům Januškových-ten shořel, p. Hašl..
Pohled na předválečné Merboltice (škola, vlevo od ní fara§ dále vlevo zvonice a kostel)
čp.72, foto 1964 , dnes p. Pavle (Anna Klein)
čp. 98 (Čertův mlýn), foto z roku 1900
čp. 50 (dnes Kučerovi nejst.)
Bývalá továrna (výroba vařičů)
čp.47 (dnes p. Tvrdá)
???
čp.45
Emilie Růosler, Josef Růosler, Marie Blumtritt, Josef Růosler jun., Anna Klein
čp. 33 (pod bytovkami, dříve p. Dufková) Foto z roku 1937
čp.33, rok 2001
čp. 130 (Ouřadovi)
šp. 167, už neexistuje
Pomník před školou (teď je umístěn na hřbitově)
čp.32 , Franz Hanke, 1910 (teď tam stojí bytovky)
Manželé z čp. 32
Fotbal za školou (někdy kolem roku 1970+-)
Fotbal za školou (někdy kolem roku 1970+-)
Skupina Fitmeni, zábava, nový sál v budově Jednoty 1977
čp. 57, 1905
čp.57, Johann Max, 1905 (dnes Schneiderovi)
čp. 57, Scneiderovi, 2001
čp.188 (už neexistuje - naproti čp. 57 -Schneiderovi) foto 1905
čp. 188, rok 1936
čp171, slouží k rekreaci (foto z roku 1962)
Pohled Merboltic - německý
21.srpna 1968 náměstí v České Lípě
21.8.1968 prostor mezi dnešními obchodními domy v České Lípě
21.srpna 1968, průjezd okolo radnice, Česká Lípa
21.srpna 1968, zaparkováno, česká Lípa
Rok 1968, Česká Lípa, dnes již zbořený dům na rohu Hrnčířské a Mánesovy ulice
21.srpna 1968, Česká Lípa, Hrnčířská ulice
21.srpna 1968, nově dokončovaná křižovatka v České Lípě
21,srpna 1968, obsazované náměstí v České Lípě
21.srpna 1968, uvízlý tank v místech dnešní benzinové pumpy, Česká Lípa
Bankovky
Bankovky
Nová budova hostince a obchodu (1975)