Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Různé info z historie:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Různé info z historie

První větová válka

28.6.1914 byl zabit následník trůnu Franz Ferdinand se svou chotí v Sarajevu.
23.7.1914 zasílá Rakousko Srbsku nótu, 26.7. následuje u nás dílčí mobilizace. Všichni muži do 36 let musí narukovat.
28.7.1914 vyhlašuje Rakousko Srbsku válku. Císař vydává manifest ke svým národům.
31.7.1914 je vyhlášena všeobecná mobilizace v Rakousku, válka s Ruskem je před vypuknutím.
1.8.1914 vyhlašuje válku Německo Rusku, 2.8. vyhlašuje válku Francie Německu. 4.8.1914 ostřelují Rakušané Bělehrad. Němci žádají o průchod belgickým územím, což bylo zamítnuto, přesto vniknou do Belgie.
14.8.1914 byl obsazen Brusel.
21.8.1914 jsou v Děčíně koňské odvody, děčínská komise platí za koně špatně, komise ve Verneřicích platí dobře.
Začaly špatné časy, mnoho továren stojí, některé pracují jen 3 dny v týdnu. Ženy rezervistů dostávají 80 haléřů, děti do 8 let 40 haléřů, nad 8 let 80 haléřů
23.8.1914 musí narukovat branci.
24. a 25.8. 1914 vypukla bitva u Krasniku Rusové jsou poraženi
12.9.1914 vybojovala německá vojska velké vítězství v bitvě u Mazurských jezer pod vedením generála polního maršála Hindenburga proti Rakušanům.
17.9.1914 musí narukovat druhá záloha. Do měst přicházejí ranění vojáci
9.10.1914 padla belgická pevnost Antverpy. Do měst a obcí přichází běženci z Galicie prchající ze svých domovů
15.11.1914 musí narukovat další branci, 20.11. musel Děčín, Benešov a Kamenice odevzdat všechny sáně, ty byly dopraveny do Děčína a z nich bylo vybráno jen 200, nebyly pořádně zaplaceny, ostatní byly vráceny majitelům.
Chybí peníze na vedení války, válečné ministerstvo vyzvalo k válečným půjčkám.
Lidé nosí oblečení do sběrného místa v Benešově nad Ploučnicí.
2.12.1914 je dobit Bělehrad.

1915
Všude jsou ranění, v Benešově n.Pl. leží kolem 50 mužů, pro které obec udělala sbírku brambor, řepy, fazolí a ovoce. V Terezíně a v Liberci se staví v kasárnách dřevěné baráky, které jsou tak velké, že do nich mohou umístit tisíce zajatých Rusů.
Naši zajatci v Rusku byli většinou dopraveni na Sibiř.
16.1.1915 musí narukovat další muži, ení však pro ně dostatek pušek a uniforem.
Vyhláška k šetření potravinami, do prodeje přichází válečný chleba, složený z žitné mouky, ječmene a bramborové moučky, chleba o váze 2 kg stojí 90 hal.
2.3.1915 podnikly Angličani a Francouzi útok na Dardaneli, tam jsou velké ztráty.
Německo válčí s Ruskem, Anglií, Francií a Belgií, Rakousko válčí se Srbskem, Anglií, Francií a Ruskem, Turecko válčí s Anglií, Francií a Ruskem.
Potravinové lístky a šatenky