Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Merboltický ranhojič a komunální lékař:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Merboltický ranhojič a komunální lékař

25.4.1887 se na zdejším hřbitově nakupil čerstvý hrobní pahorek nad pozemskou schránkou člověka, jehož památku budou vysoce ctít pro všechny časy nejen samotné Merboltice, nýbrž také široké okolí. Zemřel ranhojič a komunální lékař Franz Kreibich.
V dalekém okolí vzbudila smutná zpráva o úmrtí toho, který až do konce svého života byl neúnavně činný, smutnou ozvěnu a mnohé oko se naplnilo slzami. Všichni, kteří ho znali, budou opatrovat své vzpomínky. Čest jeho památce !

(Pamětní list)
Franz Kreibich se narodil 14.10.1804 v Havraní (Rabenstein), navštěvoval gymnasium v České Lípě a 14.2. 1830 obdržel diplom jako praktický lékař a porodní pomocník. Roku 1833 vystavěl v Merbolticích obytný dům čp. 180. Jeho sňatek s Theresií Hellerovou následoval 18.2.1833.
Kreibich, který celý život neměl na růžích ustláno, vykonal ve svém okruhu působnosti opravdu něco velkého. Stále byl velmi vyhledávaný, všeobecně oblíbený lékař a všestranně vysoce vážený muž.  Jeho čtyři synové se věnovali vědě a všichni lékařskému stavu. dva z nich, Josef Kreibich, narozený 5.9.1834, zesnulý 24.3.1873 jako vedoucí lékař c.k. pěchotního pluku č. 54 a Eduard Kreibich, narozený 5.3.1846, současný Med.-U-Dr. (asi medik) v České Kamenici, se stali doktory všech lékařských věd. Další dva synové, Adolf Kreibich, narozený 28.2.1833, současný obvodní lékař ve Valkeřicích, a Franz Kreibich, narozený 5.3.1844, praktický lékař v Žandově, se stali uznávanými patrony chirurgie.
V horské krajině považované z a macešskou k množství lékařů, to jako praktický lékař dotáhl daleko, přitom vychoval a nechal vystudovat čtyři syny. To se jako málo důležité může zdát jen tomu, kdo nezná poměry na venkově a ještě k tomu v horské krajině. Neboť tato krajina není pro žádné povozy, lakové botky, rukavičky, zde žít znamená mít v ruce sukovici, těžce a tísnivě se brodit ve vysokých těžkých botách, často ve sněhu o kolena, při tání přecházet valící se lesní potoky bez brodů atd. To všechno vykonával dobrák více jak 50 let, neunaven, dnem i nocí, za každého počasí,, často za nejhorších podmínek, a sice za odříkání všeho druhu, a toto všechno při skromných požadavcích na své pacienty. Pro něho z toho kynulo jen málo dobrých dnů. Jednoduché jídlo - večer jedna fajfka tabáku - v neděli a o svátcích jednu sklenici piva ! Přes skličující nešťastné události byl obtížný život tohoto významného muže bohatý. Nejhorší pro něj bylo, když mu byl vyrván v letech rozkvětu jeho nejstarší syn Josef, c.k. regimentní lékař I. třídy.
14.2.1880 slavil Franz Kreibich své padesáté jubileum jako lékař.
V podvečer předvedli obyvatelé Merboltic jubilantovi pochodňový průvod. Na sváteční den byl vyveden veleváženým duchovenstvem v ornátech ze svého domu, za znění zvonů a výstřelů z pušek a za vystoupení dvanácti bíle oděných dívek, za znění hudby byl doveden do svátečně vyzdobeného kostela. Sváteční bohoslužby se zúčastnilo bezpčet zbožných příchozích ublézka i zdaleka. Přibližně 100 hostů zasedlo ke sváteční tabuli, mezi nimi i c.k. obecní soudce z Benešova n.Pl. pan Reichel,   c.k. okresní lékař Dr. Kittel, profesor A. Paudler z České Lípy a další. Cenné, smyslné sváteční dary, telegrafické a dopisové gratulace velkého počtu byly přiloženy šedivému jubilantovi k tomuto svátku. Pro obec Merboltice pro veškerou budoucnost zůstane tento den pamětihodným.