Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Housle z Merboltic:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Housle z Merboltic

Merboltice mívaly na počátku 19. století kolem tisícovky obyvatel. Lidé se živili různými řemesly. V německé kronice (od roku 1914 do roku 1945) je uveden v seznamu obyvatel houslař Stefan Storch. Příjmení Storch se objevuje v devíti domech:
č. 43 Wilhemina Storch
č. 59 Josef Storch
č. 95 Johann Storch
č. 144 Stefan Storch
č. 166 Roland Josef Storch
č. 173 Emil Storch
č. 183 Eduard Storch
č. 199 Berthold Storch
Je nejasné, kde houslař Stefan Storch vlastně bydlel, v kronice se uvádí v roce 1925, že v čp. 144 bydlí Stefan Storch, ale že je to strojní zámečník. V roce 1941 je v seznamu řemesel uveden Stefan Storch jako houslař (není tu číslo domu), ale také je zde uvedeno,že dne 13. února 1942 narukoval do Wehrmachtu Karl Görner z domu č. 144.
Ozval se mi pán, který má doma housle vyrobené v Mertendorfu houslařem Stefanem Storchem. Požádala jsem ho o zaslání fotografií. Později se ozval další vlastník hudebního nástroje vyrobeného Stefanem Storchem z Mertendorfu. Také mi poslal fotku violoncella. Obrázky obou nástrojů vyrobených v Merbolticích houslařem Stefanem Storchem na začátku 20. století můžete vidět níže.
O pár týdnů později se ozval třetí vlastník Storchova nástroje - cella, hraje prý na něj dodnes. Přislíbil poslat fotku.
Na konci října 2017 se mi ozval pán ze severní Moravy, má housle z Merboltic od Stefana Storcha, hraje se na ně a housle dodnes slouží, na fotkách níže. Na štítku těchto houslí je nápis: STEFAN STORCH instrumentermacher, Mentendorf b. Leipa 1923
V roce 2023 u mne byla na návštěvě paní Simone Dietrich, jejíž příbuzní bydleli v Merbolticich v cp 62, také má doma merbolticke housle.(foto níže) Na začátku ledna 2024 mi telefonoval pán, který má violu vyrobenou v Merbolticich a nabízel mi ji k odkoupení. Odkázala jsem ho na obec, jak se domluvili, nevím.
Merboltický orchestr foto od p. Dietrich
Housle vyrobené v roce 1923 merboltickým houslařem Stefanem Storchem, dodnes se na ně hraje, vlastní je pán ze severní Moravy
Housle vyrobené v Merbolticích  v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích  v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích  v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem
Housle vyrobené v Merbolticích  v roce 1923 Stefanem Storchem
2.housle vyrobené v Merbolticích v roce 1923 Stefanem Storchem.2017
Violoncello od Stefana Storcha z Mertendorfu.
Violoncello od Strfana Storcha z Mertendorfu.
Violoncello od Stefana Storcha z Mertendorfu.